Opiskelijatöihin.fi

Bioanalyytikko

Sex
Female

Ikä
51 years

School
Savonia UAS

Starting year
2020

Field of study
Terveysala

Specialization
Bioanalyytikko

Work fields seeking

Healthcare and Social Science

Work areas seeking

Kuopio, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo

Work types seeking

Summer work

Education
 • Itä-Suomen yliopisto, Lääketiede, Terveystiede, graduated 2009
 • Lapin yliopisto, Kasvatustiede, Luokanopettaja, graduated 2008
 • Helsingin yliopisto, Kasvatustiede, Aineenopettaja, graduated 1999
 • Lapin yliopisto, Kasvatustiede, Approbatur, graduated 1999
 • Joensuun yliopisto, Luonnontiede, Biologia, graduated 1003
Work experience
 • Enontekiön kunta, 1997 - 2021, Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden lehtori
 • Ilmatieteen laitos, 2000 - 2009, Ilmastohavaintoaseman hoitaja
 • Lapin yliopisto, 1998 - 2019, Opetusharjoittelijoiden ohjaaminen
 • Metsähallitus, 1991 - 1996, Tutkimus ja koulutustyö
Language skills
 • Finnish, Native language
 • English, Laudable
 • Swedish, Laudable
 • French, Good
 • German, Satisfying
 • Russian, Satisfying
 • Spanish, Poor
Special skills

Computer skills
Hallitsen perustietoteknisten taitojen (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, internet) lisäksi aiemman työn Ilmatieteen laitoksella, Sodankylän geofysiikan observatoriolla ja Oulun yliopiston fysiikan laitoksella tarvitsemien laajakirjoisten tutkimuslaitteistojen käytön (avaruustutkimus, revontulitutkimus, maan magnetosfäärin tutkimus).
Tutkijan töissä olen tottunut ottamaan nopeasti uuden tekniikan haltuun.

Profession related special skills
Bioanalyytikon opintoihin liittyen suoritan keväällä 2021 preanalytiikan harjoittelun, joten sitä myötä pätevöidyn kliiniseen näytteenottoon.

Luonnontieteellinen osaamiseni on todella vahvaa ja laajaa, matemaattis-luonnontieteellisen koulutuksen ja tutkijan ja opettajan töiden mukanaan tuomaa.

Olen suorittanut hygieniapassin ja minulla on voimassa EAII.

Additional text
Haluaisin syventää osaamistani mikrobiologian alalla. Olen suorittanut mikrobiologian opinnot osana biologin yliopistotutkintoani, mutta opinnoista on jo aikaa ja haluaisin päivittää osaamistani. Kemian opettajana olen sujuva työskentelemään myös laboratoriotehtävissä.

Kielitaitoa minulla löytyy edellämainittujen lisäksi norja (kiitettävä) ja saame (välttävä), mutta niitä ei ollut valikossa valittavina.

Contact
Errors  User check