Opiskelijatöihin.fi

Opiskelijan Itä-Suomi ry

HUOM!
Ilmoituksen haku on päättynyt 1.4.2019

Työn luonne
Opinnäytetyö

Työn kesto
1 - 3 kk

Työ alkaa
HETI

Palkkaus

Haku päättyy
1.4.2019

Työpaikan lähiosoite
Microkatu 1 70210, Kuopio

Lisätietoja antaa
SAVOTTA Jari Smolander, jari.smolander@savonia.fi, 0447855069 tai POKA Mervi Hinkkanen, koordinaattori@pokapoka.fi, 0503272233

Opiskelijatöihin.fi –palvelun markkinointi- ja kehittämissuunnitelma

Työtehtävän kuvaus Opiskelijan Itä-Suomi ry hallinnoi Opiskelijatöihin.fi – työnhakuportaalia, joka on rakennettu yhden luukun periaatteella toimivaksi kohtauspaikaksi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueen opiskeluaikaisille työtarjouksille ja työntekijöille.

Opiskelijalähtöisen palvelun toiminnasta käytännössä vastaavat Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA ja Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA. Palvelussa mukana olevat oppilaitokset ovat Karelia-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Ylä-Savon ammattiopisto sekä Savon ammattiopisto. Lisäksi palvelua tukevat yhteistyössä alueelliset yrittäjäjärjestöt.

Haluamme kehittää Opiskelijatöihin.fi –sivustoa käyttäjälähtöisesti vastaamaan opiskelijoiden, työnantajien ja oppilaitosten muuttuvia tarpeita. Tehtävä soveltuu hyvin opinnäytetyöksi esimerkiksi liiketalouden, tietojenkäsittelyn tai viestinnän opiskelijalle.

Tavoitteena toimeksiannossa on selvittää palvelun nykytilanne ja kartoittaa sen pohjalta kehittämistarpeet. Lisäksi on tarkoitus tehdä markkinointi- ja viestintäsuunnitelma portaalin tunnettuuden ja löydettävyyden lisäämiseksi oppilaitosten sisällä sekä alueen yrityksissä.
Www

https://opiskelijatoihin.fi/

Jaa ilmoitus