Opiskelijatöihin.fi

HKScan Finland Oy

HUOM!
Ilmoituksen haku on päättynyt 30.4.2019

Työn luonne
Kesätyö

Työn kesto
1 - 3 kk

Työ alkaa
03.06.2019

Palkkaus
TES:in mukaan, 10,36 €/h

Haku päättyy
30.4.2019

Työpaikan lähiosoite
Kuvernöörinkatu 27 83500, Kuopio

Lisätietoja antaa
Jasmine Miettinen/ 0503172632

Prosessinhoitaja/ jätevedenpuhistamo

Työtehtävän kuvaus Ympäristötekniikan opiskelijoille olisi tarjolla harjoittelupaikka kesälle 2019 HKScan Finland Oy:n Outokummun tuotantolaitokselle. Harjoittelupaikka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden työskennellä tuotantolaitoksen jätevedenkäsittelylaitoksella, sekä seurata osittain

-yrityksen ympäristöstrategian toteuttamista
-ISO 14 001 standardin mukaisen ympäristöhallintajärjestelmän parissa työskentelyä
-ympäristölakivastaavan toiminnallisia tehtäviä.

Työtehtäviin kuuluu jätevesilaitoksen päivittäinen ylläpito sekä huolto, puhdistusprosessin seuraaminen ja optimointi, sekä ympäristövastaavan tehtävissä avustaminen. Työskentely tapahtuu yhdessä prosessinhoitajan/ympäristövastaavan kanssa.

HKScan Finland Oy:n Outokummun tuotantolaitoksen toimintaan kuuluu nautateurastamo sekä leikkaamo. Tuotantolaitoksella käsitellään naudanlihaa.

Outokummun tuotantolaitoksen jätevedet puhdistetaan flotaatiolaitoksella ennen niiden johtamista Outokummun kaupungin jätevesiviemäriin. Vuorokausi virtaama on noin 230 m3.Tuotantolaitoksella syntyvälle jätevedelle ympäristöluvassa asetetut raja-arvot saavutetaan jätevedenkäsittelyn avulla. Flotaatiolaitoksen eri parametrien säädöillä haetaan optimia, jonka onnistumista seurataan silmämääräisesti, pikamittauksilla sekä kerran kuussa otettavien 24 tunnin kokoomanäytteiden avulla.

Odotamme harjoittelijalta nopeaa reagointikykyä, hyviä sosiaalisia taitoja sekä hyvää fyysistä kuntoa. Palkkaus TES:n mukainen, palkkaryhmä tarkastellaan tapauskohtaisesti.
Www

https://www.hkscan.com/fi/

Jaa ilmoitus