Opiskelijatöihin.fi

Exel Composites Oyj

HUOM!
Ilmoituksen haku on päättynyt 31.10.2019

Työn luonne
Opinnäytetyö

Työn kesto
1 - 3 kk

Työ alkaa
Sopimuksen mukaan

Palkkaus
Sopimuksen mukaan

Haku päättyy
31.10.2019

Työpaikan lähiosoite
Muovilaaksontie 2 82110, Heinävaara

Lisätietoja antaa
Kimmo Puoskari, 050 411 3586

Työtyytyväisyyden mittaaminen ja kehittäminen

Työtehtävän kuvaus Suomen Exelillä on suoritettu perinteisiä työtyytyväisyyskyselyitä sähköisenä ja paperikyselyinä. Suunnitelmissa on uusia kysely 2020. Samalla olisi mahdollista kehittää useita kyselyn osa-alueita ja prosessia. Tavoittena olisi kasvattaa kyselyn vastausprosenttia, luoda valmisteluista, mittaamisesta ja tulosten käsittelemisestä sekä niihin liittyvästä kehitystoiminnasta positiivinen yrityksen toimintaa edistävä voima. Työtehtävä voi soveltua esimerkiksi opinnäyte- tai projektityöksi. Tehtävää voidaan rajata tai muokata keskustelujen pohjalta.
Www

https://www.exelcomposites.com/

Jaa ilmoitus