Opiskelijatöihin.fi

Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry

HUOM!
Ilmoituksen haku on päättynyt 29.11.2019

Työn luonne
Osa-aikatyö

Työn kesto
Yli 12 kk

Työ alkaa
helmikuussa 2020

Palkkaus
opettajan sijaisuuksia vastavaava tuntipalkkio

Haku päättyy
29.11.2019

Työpaikan lähiosoite
Joensuun ja Savonlinnan lähiseutu, EHYTin toimisto : Elimäenkatu 25 00510, Helsinki

Lisätietoja antaa
Anu Rautama 0503259273 anu.rautama@ehyt.fi

Haetaan päihdekasvatuksen kouluttajia

Työtehtävän kuvaus EHYT ry hakee kouluttajia pitämään vuorovaikutteisia Hubu-oppitunteja peruskouluihin ja Päihdeilmiö-oppitunteja lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin erityisesti seuraaville alueille:

-Suomenkielisiä kouluttajia: Kokkola, Oulu, Jyväskylä, Savonlinna ja Joensuu
-Ruotsinkielisiä kouluttajia; Länsi Uusimaa ja Varsinais-Suomi

Hubu -oppitunneilla nuoret vastaavat tunnilla monivalintakysymyksiin anonyymisti. Näin saadaan tietoa ryhmästä yhteisten keskustelujen ja pohdintojen tueksi. Näitä tuloksia käytetään keskustelun tukena myös henkilöstötilaisuuksissa ja vanhempainilloissa.

Päihdeilmiö-oppitunnilla tarkastellaan suomalaista päihteiden käyttöä sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta ja keskustellaan näistä aiheista ryhmänä. Lisätietoa menetelmistä löydät osoitteesta http://www.ehyt.fi

Kouluttajalta edellytämme:
-kokemusta nuorten ryhmien kanssa työskentelystä ja kiinnostusta keskustella heidän kanssaan päihteistä ja niihin liittyvistä ilmiöistä
-erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja valmiutta toimia haastavissakin ryhmätilanteissa
-koulutus- ja tai opetuskokemusta
-mahdollisuutta tehdä keikkoja arkisin klo 8-15 välillä
-valmiutta matkustamiseen oman asuinkunnan lähialueella
-koulumaailman tuntemus ja oman auton käyttömahdollisuus katsotaan eduksi kouluttajana toimimiselle

Työn tarjottu määrä vaihtelee lukuvuoden aikana ja kouluttajan on varauduttava matkustamiseen alueellaan. Kouluttajan työ soveltuu parhaiten esimerkiksi opiskelijalle tai osa-aika-/vuorotyössä käyvälle. Kouluttajille maksetaan koulutuksista tuntikorvauksina opettajan sijaisuutta vastaava palkkio. Työ alkaa helmikuussa 2020.

Lisää kouluttajana toimimisesta voit lukea http://www.ehyt.fi/fi/kouluttajaverkosto

Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä koskevan lain mukaisesti kouluttajaksi valitun henkilön on ennen työsuhteen solmimista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote.

Kouluttajana toimiminen edellyttää osallistumista kaksipäiväiseen kouluttajakoulutukseen 29-30.1.2020 Helsingissä ja koulutuswebinaariin illalla 4.2.2020 (2h). Koulutukseen sisältyy myös perehdytysjakso koululla/oppilaitoksessa. Korvaamme matkakulut koulutuspaikalle. Järjestämme myös majoituksen tarpeen mukaan. Kouluttajakoulutuksen jälkeen järjestetään lisäkoulutusta vuosittain.

Täytä hakemus ja liitä CV osoitteessa https://q.surveypal.com/Rekrytointilomake-syksy-2019-paihdekasvatus

Hakuaika päättyy 29.11.2019


EHYT ry on savuton työpaikka.
Www

http://ehyt.fi

Jaa ilmoitus