Opiskelijatöihin.fi

Ellin Taitajat ry

HUOM!
Ilmoituksen haku on päättynyt 20.1.2020

Työn luonne
Projektityö

Työn kesto
3 - 6 kk

Työ alkaa
helmikuu 2020

Palkkaus
Palkkatoivomus pyydetään esittämään hakemuksessa

Haku päättyy
20.1.2020

Työpaikan lähiosoite
Väyryläntie 1 c/o Ellinkulma/Rahastonhoitaja 83900, Juuka

Lisätietoja antaa
Puheenjohtaja Tapio Vartiainen, puh. 050 522 0337, s-posti twartsu@hotmail.com. Hakemus Ellin Taitajat ry:n hallitukselle osoitteeseen ellintaitajat@gmail.com.

Projektikoordinaattori

Työtehtävän kuvaus Projektikoordinaattoria haetaan Kansainvälisen kivenveistokilpailun esiselvitysvaiheen ajaksi Juukaan.
Projektikoordinaattorin tehtäviin kuuluvat mm
- yhteyksien luominen ulkomaan veistotapahtumien järjestäjätahoihin ja veistäjiin
- yhteistyö kotimaisten veistäjien kanssa
- kisafasiliteettien suunnittelu
- sponsoreiden hankinta
- valmis hankesuunnitelma budjetteineen lopullista kilpailua varten
- kisaesitteen ja mahdollisen muun markkinointimateriaalin suunnittelu
- muut yhdistyksen määrittämät tehtävät
Projektikoordinaattori tekee tiivistä yhteistyötä Ellin Taitajat ry:n hallituksen kanssa ja raportoi hallitukselle. Työsuhde on määräaikainen, kestoltaan enintään neljä kuukautta. Työ alkaa helmi-maaliskuussa ja päättyy 30.6.2020 mennessä.
Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa, hyvää yhteistyökykyä, sosiaalisen median ja digitaalisen markkinoinnin osaamista. Graafisen suunnittelun taidot ja aikaisempi kokemus vastaavantyyppisistä tehtävistä katsotaan hakijalle eduksi. Työhön sisältyy jossain määrin matkustamista. Hakijalla tulee olla käytettävissään oma auto. Työn varsinainen tekemispaikka on Juuka, lisäkunnat Joensuu ja Nurmes.

Työnantaja: Ellin Taitajat ry (y-tunnus 3079326-7 ) on juukalainen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää paikkakunnan elinvoimaa ja virkeyttä; järjestää kädentaitoihin sekä jäähän, lumeen, kiveen, puuhun ja muihin luonnonmateriaaleihin liittyviä kilpailuja ja tapahtumia, muita kilpailuja, messuja, yleisötapahtumia ja koulutusta sekä
harjoittaa yhteistyötä toimialaansa liittyvien yhteisöjen kanssa.
Yhdistys on järjestänyt vuodesta 2017 alkaen Jääveiston, Lumenveiston ja Hiekanveiston SM-kilpailut.
Www

http://www.ellintaitajat.fi

Jaa ilmoitus