Opiskelijatöihin.fi

Pohjois-Savon käräjäoikeus

HUOM!
Ilmoituksen haku on päättynyt 22.9.2020

Työn luonne
Kokoaikatyö

Työn kesto
1 - 3 kk

Työ alkaa
1.10.2020

Palkkaus
Y8

Haku päättyy
22.9.2020

Työpaikan lähiosoite
Suokatu 44 70110, Kuopio

Lisätietoja antaa
Päivi Hirvonen, puh. 0295648527

Käräjäsihteeri

Työtehtävän kuvaus Haemme käräjäsihteeriä määräaikaiseen virkasuhteeseen Pohjois-Savon käräjäoikeuteen 1.10.2020-31.12.2020, minkä jälkeen virkasuhdetta pyritään jatkamaan myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Käräjäsihteerin tehtäviin kuuluu erilaisia tuomioistuinmenettelyyn liittyviä tehtäviä kuten käsiteltävien asioiden kirjallinen valmistelu, pöytäkirjan pitäminen istunnossa sekä asiakaspalvelu. Sihteeri työskentelee käräjäsihteerinä riita-, rikos- ja hakemusasioissa jollakin käräjäoikeuden kolmesta lainkäyttöosastosta. Käräjäsihteeri voi tietyissä asioissa toimia myös asian ratkaisijana.

Tehtäväkohtainen palkka sijoittuu vaativuustasolle Y8 (1.924,46 e/kk). Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa enintään 45 % sekä mahdollista kokemusosaa enintään 10 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Virkasuhde on viraston yhteinen ja se sijoitetaan Kuopion kansliaan.

Parhaimmat edellytykset tehtävän hoitamiselle antavat esim. tradenomin tai merkonomin tutkinto tai käytännön kokemuksella saavutettu vastaava hyvä perehtyneisyys tuomioistuimen kansliatyöhön. Edellytämme suoritettuja tradenomin tutkintoon johtavia opintoja vähintään kaksi kolmasosaa (140 op).

Odotamme hakijalta hyviä IT-taitoja, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja, organisointikykyä, kykyä oma-aloitteeseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä koulutusvalmiutta. Lisäksi arvostamme vastuullisuutta, täsmällisyyttä ja joustavuutta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuus-selvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Pohjois-Savon käräjäoikeuden laamannille osoitetut hakemukset on toimitettava sähköpostitse (pohjois-savo.ko_hallinto@oikeus.fi) viimeistään 22.9.2020 ennen virka-ajan päättymistä. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (CV). Todistusten osalta riittää, kun ne esitetään mahdollisen haastattelutilaisuuden yhteydessä. Käräjäoikeuden osoite on Suokatu 44, 70110 Kuopio.
Www

https://oikeus.fi/karajaoikeudet/pohjois-savonkarajaoikeus

Jaa ilmoitus