Opiskelijatöihin.fi

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto

HUOM!
Ilmoituksen haku on päättynyt 22.10.2020

Työn luonne
Harjoittelu

Työn kesto
6 - 12 kk

Työ alkaa
Tammikuu 2021

Palkkaus
Kelan työssäoloehdon vähimmäispalkan (vuonna 2021) mukainen palkka.

Haku päättyy
22.10.2020

Työpaikan lähiosoite
Avenue Palmerston 24 1000, Bryssel

Lisätietoja antaa
Erityisasiantuntija Jenna Huhtanen, +32 497 405 383

Harjoittelija

Työtehtävän kuvaus Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto on Etelä-Savon maakuntaliiton, Kainuun liiton, Keski-Pohjanmaan liiton, Lapin liiton, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Savon liiton edunvalvontatoimisto Brysselissä. Tehtäviimme kuuluu Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien edunvalvonta, hanketoiminnan tuki sekä tiedottaminen.

Toimistossamme on tarjolla kaksi harjoittelupaikkaa yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa opiskeleville noin kuudeksi kuukaudeksi alkaen tammikuusta 2021 ja jatkuen kesäkuun loppuun saakka. Tilanteesta riippuen harjoittelua voidaan jatkaa myös vuoden 2021 loppuun.

Edellytämme harjoittelijoilta Itä- ja Pohjois-Suomen aluetuntemusta, hyviä viestintävalmiuksia sekä vahvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Katsomme eduksi myös muiden kielten, erityisesti ranskan, osaamisen. Kiinnostus Euroopan unionia ja kansainvälisiä kysymyksiä sekä alueellista kehittämistä kohtaan on tärkeää. Etsimme kahta motivoitunutta ja oma-aloitteista harjoittelijaa, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä.

Harjoittelijan työnkuvaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

- seminaarien ja vierailujen järjestäminen
- toimiston viestintätoiminnoissa avustaminen
- EU-politiikan ja EU-rahoitusohjelmien seuraaminen
- verkostotoimintaan osallistuminen
- hanketoiminnan edistämisessä avustaminen
- toimiston hallinnolliset tehtävät
- muut harjoittelijan kanssa sovittavat tehtävät

Palkkaus:
Harjoittelijalle maksetaan Kelan työssäoloehdon vähimmäispalkan (vuonna 2021) mukainen palkka. Oppilaitoksen tai muun tahon myöntämää harjoittelutukea ei edellytetä.

Hakuaika:
Englanninkieliset hakemus ja ansioluettelo on jätettävä sähköpostitse osoitteeseen info@eastnorth.fi viimeistään 22.10.2020. Viestin otsikkoon tulee kirjoittaa "Harjoittelupaikkahakemus" ja oma nimi.
Www

https://www.eastnorth.fi/

Jaa ilmoitus