Opiskelijatöihin.fi

Savonia AMK / Viretori

Työn luonne
Harjoittelu

Työn kesto
1 - 3 kk

Työ alkaa
Viikosta 2 alkaen 2021

Palkkaus
500e

Haku päättyy
1.4.2021

Työpaikan lähiosoite
Microkatu 1 70210, Kuopio

Lisätietoja antaa
Salla Lommi, salla.lommi@savonia.fi, 044 785 6043.

Viretorin arkiesimies ja liiketoiminnan/palveluiden kehittäjä

Työtehtävän kuvaus Viretori on oppimisympäristö ja harjoittelupaikka Savonian opiskelijoille. Tällä hetkellä Viretorilla työskentelevät pääasiassa kolmannen vuoden terveysalan opiskelijat, mutta räätälöimme harjoittelua muidenkin alojen opiskelijoille. Viretori toimii kiinteässä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa myös opintojaksojen, kehittämistehtävien ja opinnäytetöiden puitteissa. Viretorilla opitaan itsenäistä palveluiden tuottamista ohjaavan opettajan ja koordinaattorin tuella kansainvälisessä ympäristössä. Viretorilla testataan terveys- ja hyvinvointiteknologiaa asiakasympäristössä sekä tehdään tiivistä yhteistyötä useiden koulutusaloja leikkaavien opintojaksojen kanssa. Viretori tuottaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita kaiken ikäisille kuopiolaisille tiiviissä yhteistyössä kaupungin, yritysten ja järjestöjen kanssa. Kuka tahansa voi varata ajan Viretorilta.

Viretorille etsitään liiketoiminnan harjoittelijaa (1-2kpl) toimimaan arkiesimiehenä Viretorin suunnittelijan apuna Viretorin toimintakaudella 45-51 ja 2-22.

Harjoittelijan pääasiallinen tehtävä on auttaa ja neuvoa Viretorilla perusharjoittelussa olevia opiskelijoita erilaisissa juoksevissa asioissa sekä toimia koordinaattorin oikeana kätenä. Lisäksi opiskelija pääsee kehittämään Viretorin toimintaympäristöä ja liiketoimintaan liittyviä palveluita. Harjoittelijalta vaaditaan aloitekykyä ja sujuvaa itsenäistä toimintaa sekä paljon positiivista asennetta. Harjoittelua suositellaan toteutettavaksi syventävällä jaksolla, mutta myös nohevat ja aloitteelliset aikaisempien vuosiluokkien harjoittelijat otetaan huomioon. Harjoitteluun valitaan haastattelun kautta. Tehtäviin harjoittelijan perehdyttää Viretorin koordinaattori. Harjoittelu sijoittuu pääosin klo 8-16 välille ja sen voi aloittaa vuonna 2021 vk 2 alkaen joustavasti.
Www

https://viretori.savonia.fi/

Jaa ilmoitus