Opiskelijatöihin.fi

Palvelutalo Lepola

Työn luonne
Kesätyö

Työn kesto
Yli 12 kk

Työ alkaa
sopimuksen mukaan

Palkkaus
Yksityisen sosiaalipalvelualan TES

Haku päättyy
28.2.2021

Työpaikan lähiosoite
Taivaanpankontie 2 70200, Kuopio

Lisätietoja antaa
marita.metsarinne@palvelutalolepola.fi

Sairaanhoitaja

Työtehtävän kuvaus Palvelutalo Lepola on yksityinen kuopiolainen palvelutalo. Toiminta-ajatuksenamme on antaa vanhuksille yksilöllisiä palveluja viihtyisässä ja kodinomaisessa ympäristössä. Asukkaita meillä on lähes 100. Tarjoamme asukkaillemme virikkeellisen päivärytmin ja toimimme kuntouttavalla työotteella. Työ on vanhusten hoivatyötä, jonka perustana on asiakaslähtöisyys ja omatoimisuuden tukeminen.

Etsimme sairaanhoitajaa sekä vakinaiseen työsuhteeseen, että kesätöihin ensi kesäksi. Tarjoamme mielenkiintoisen työtehtävän ja viihtyisän työympäristön. Sairaanhoitajana työpäivääsi kuuluu asukkaiden perushoidosta huolehtiminen sekä sairaanhoidolliset tehtävät kuten laboratorionäytteiden ottaminen ja lääkäriyhteistyö.
Www

http://www.palvelutalolepola.fi

Jaa ilmoitus