Opiskelijatöihin.fi

Etelä-Savon TE-toimisto

Työn luonne
Harjoittelu

Työn kesto
3 - 6 kk

Työ alkaa
Toukokuussa

Palkkaus
1430 -1644 e/kk

Haku päättyy
7.3.2021

Työpaikan lähiosoite
Porrassalmenkatu 27 50101, Mikkeli

Lisätietoja antaa
Mervi Huuskonen, puh 0295 044 044

Viestintäharjoittelija

Työtehtävän kuvaus Tehtävät
Viestintäharjoittelijana keskittyisit erityisesti ammattialakohtaisen palvelumarkkinoinnin tekemiseen ja materiaalituotantoon henkilö - ja työnantaja-asiakasviestinnässä.

• tuottaisit sisältöjä verkkosivuillemme, intraan ja sosiaalisen median kanaviin. Tuottaisit ja muokkaisit tekstejä (tiedotteet, uutiset, haastattelut, verkkotekstit)
• toivomme, että olet innostunut myös kuvallisesta ilmaisusta (valokuvaus, videointi ja videoiden editointi ja julkaisu)

Kesto: 3 - 4 kk, aloitus sopimuksen mukaan ajalla touko-lokakuu

Työsuhteen kesto: Määräaikainen, osittain etätyö

Määräaikaisuuden peruste: korkeakouluharjoittelu

Työaika: kokoaikatyö

Palkka: 1430 -1644 e/kk. Lopullinen palkka määräytyy mm. opiskelijan opintopisteiden perusteella sekä tehtävien vaativuuden ja aikaisemman kokemuksen perusteella. Yliopiston myöntämä harjoittelutuki ei ole välttämätön.

Edellytetty osaaminen ja taidot:
Hyvät vuorovaikutustaidot, idearikkaus, oma-aloitteinen työote, laaja-alainen ajattelu, sosiaalisuus, rohkeus, avoimuus, joustavuus, yllättävien tilanteiden hallinta
Hyvä suomen kielen kirjallinen ja suullinen esitystaito
Sosiaalisen median kanavien hallinta (twitter, facebook, youtube ym.)
Visuaalisen viestinnän osaaminen (infograafit, videot ym.)
Office-ohjelmien (word, powerpoint, excel) hallinta
Kokemusta verkkopalvelujen julkaisujärjestelmien käytöstä
Eduksi saavutettavuus –osaaminen
Ajokortti on välttämätön mahdollisia juttukeikkoja varten

Tehtävään antaa parhaat valmiudet loppuvaiheessa olevat viestinnän, markkinoinnin tai suomen kielen opinnot.

Hakeminen:
Lähetä hakemus ja CV sähköpostilla 7.3. 2021 klo 16.15 mennessä osoitteella kirjaamo.etela-savo@te-toimisto.fi. Viitteeksi hakemukseen kirjaamon asiatunnus KEHA/873/2021 ja Viestintäharjoittelija

Työnantajan tiedot:
Etelä-Savon TE-toimisto, PL 74, 50101 Mikkeli, harjoittelupaikan osoite Porrassalmenkatu 27, 50100 Mikkeli

Lisätietoja: viestintäasiantuntija Mervi Huuskonen, puh 0295 044 044, sähköposti mervi.huuskonen@te-toimisto.fi

Työnantaja, esimies: Hanna Makkula
Puh. 0295 044 004

Työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluva, työnanta-jia ja työnhakijoita palveleva paikallishallinnon viranomainen. TE-palvelut järjestetään asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti. Palvelumalli perustuu kolmeen palvelualueeseen. TE-palveluissa keskitytään tukemaan työnhakijoiden nopeaa työllistymistä, parantamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja turvaamaan yritysten toimintaedellytyksiä.
Etelä-Savon TE-toimisto on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta TE-toimistosta, jotka tarjoavat TE-palveluita omalla toiminta-alueellaan.
Www

https://toimistot.te-palvelut.fi/etela-savo

Jaa ilmoitus