Opiskelijatöihin.fi

Etelä-Savon ELY-keskus

Työn luonne
Harjoittelu

Työn kesto
1 - 3 kk

Työ alkaa
1.6.2021

Palkkaus
1 430 €/kk-1 630 €/kk

Haku päättyy
12.3.2021

Työpaikan lähiosoite
Jääkärinkatu 14 50100, Mikkeli

Lisätietoja antaa
Ilpo Lehtinen 0295 024217

harjoittelija

Työtehtävän kuvaus Työn kuvaus:
Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmään tutustuminen eritysesti viljelijätukien osalta ja valvon-noissa avustaminen. Valvontatyössä tarvittavien välineiden ja ohjelmien käyttö ja hyvä asiakaspalvelu annetun opastuksen mukaisesti. Tutustuminen pääpiirteittäin ELY-keskuksen organisaatioon ja toimintaan.
Edellytetty osaaminen:
Hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito sekä tietotekniikan käytön perusvalmiudet. Koke-mus maatilaympäristöstä ja siellä toimimisesta sekä englannin kielen taito ovat eduksi. Henkilöauton ajokortti on toivottava.
Harjoittelun kesto on kolme kuukautta touko-lokakuun 2021 välisenä aikana. Toivottavin aloitusaika on touko- kesäkuun vaihteessa. Työ on kokoaikaista.
Palkka: 1 430 € - 1 644 €/kk, palkkaus määräytyy opintopisteiden perusteella, huomioon voidaan ot-taa myös aikaisempi työkokemus vastaavissa tehtävissä.
Hakemukset 12.3.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ilpo.lehtinen@ely-keskus.fi
Mikäli harjoittelijalla on käytettävissä esimerkiksi oppilaitoksen myöntämää harjoittelutukea tulee se ilmoittaa hakemuksessa.
Www

Jaa ilmoitus