Opiskelijatöihin.fi

Viretori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Työn luonne
Harjoittelu

Työn kesto
1 - 3 kk

Työ alkaa
25.10.2021

Palkkaus
500 euroa / kk

Haku päättyy
17.10.2021

Työpaikan lähiosoite
Microkatu 1 C 70201 , Kuopio

Lisätietoja antaa
Viretorin koordinaattori Anna Voipio, anna.voipio@savonia.fi, puh. 044 785 6043.

Viretorille etsitään yhteensä 3 liiketoiminnan harjoittelijaa lukuvuodelle 2021-2022 toimimaan arkiesimiehenä Viretorin koordinaattorin apuna. Toivomme harjoittelijalta erityistä kiinnostusta markkinointiin ja mainontaan. Harjoittelun kesto on 3 kuukautta.

Työtehtävän kuvaus Harjoittelijan pääasiallinen tehtävä on auttaa ja neuvoa Viretorilla perusharjoittelussa olevia opiskelijoita erilaisissa juoksevissa asioissa sekä toimia koordinaattorin oikeana kätenä. Lisäksi opiskelija pääsee kehittämään Viretorin toimintaympäristöä, liiketoimintaan liittyviä palveluita ja mainontaa. Harjoittelijalta vaaditaan aloitekykyä, sujuvaa itsenäistä toimintaa ja positiivista asennetta. Harjoittelua suositellaan toteutettavaksi syventävällä jaksolla, mutta myös nohevat ja aloitteelliset aikaisempien vuosiluokkien harjoittelijat otetaan huomioon. Harjoitteluun valitaan haastattelun kautta. Tehtäviin harjoittelijan perehdyttää Viretorin koordinaattori. Harjoittelu sijoittuu pääosin klo 8–16 välille. Harjoittelut ovat suunniteltu jaksoille 25.10.2021-21.1.2022, 20.1.2022-1.4.2022 sekä 14.3.2022-3.6.2022. Ajanjaksoista voi kuitenkin neuvotella. Harjoittelun palkkaus on 500 euroa kuukaudessa.

Lisätietoja ja yhteydenotot: Viretorin koordinaattori Anna Voipio, anna.voipio@savonia.fi, puh. 044 785 6043.

Viretori on oppimisympäristö ja harjoittelupaikka Savonian opiskelijoille. Tällä hetkellä Viretorilla työskentelevät pääasiassa kolmannen vuoden terveysalan opiskelijat, mutta räätälöimme harjoittelua muidenkin alojen opiskelijoille. Viretori toimii kiinteässä yhteistyössä opiskelijoiden kanssa myös opintojaksojen, kehittämistehtävien ja opinnäytetöiden puitteissa. Viretorilla opitaan itsenäistä palveluiden tuottamista ohjaavan opettajan ja koordinaattorin tuella kansainvälisessä ympäristössä. Viretorilla testataan terveys- ja hyvinvointiteknologiaa asiakasympäristössä sekä tehdään tiivistä yhteistyötä useiden koulutusaloja leikkaavien opintojaksojen kanssa. Viretori tuottaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluita kaikenikäisille kuopiolaisille tiiviissä yhteistyössä kaupungin, yritysten ja järjestöjen kanssa. Kuka tahansa voi varata ajan Viretorilta.

Viretorin kotisivut: www.viretori.fi
Www

https://viretori.fi/

Jaa ilmoitus