Opiskelijatöihin.fi

Oppilaitosyhteistyö

Harjoittelu (amk)

Karelia-ammattikorkeakoulu

Työharjoittelujaksot ovat yksi tärkeimmistä ja toimivimmista käytännöistä työelämän kanssa. Harjoittelussa opiskelijat saavat oman alan työkokemusta, josta on hyötyä niin organisaatiolle kuin opiskelijalle. Harjoittelija voi osallistua muun muassa organisaation kehittämistehtäviin. Työharjoittelua opiskelijamme tekevät opintojen eri vaiheissa. Opintojen edetessä osaaminen kehittyy ja harjoittelija voi tehdä vaativampia työtehtäviä. Mikäli yritykselläsi on kansainvälistä toimintaa, on mahdollista saada harjoittelijoita myös ulkomaille. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Lisätietoa

 

Savonia-ammattikorkeakoulu

Opiskelijat tekevät harjoittelujaksoja opintojen eri vaiheissa. Harjoittelujaksot ovat yksi tärkeimmistä ja toimivimmista käytännöistä työelämän kanssa. Harjoittelussa opiskelijat saavat oman alan työkokemusta, josta on hyötyä niin organisaatiolle kuin opiskelijalle. Harjoittelija voi osallistua muun muassa organisaation työ- ja kehittämistehtäviin. Opintojen edetessä osaaminen kehittyy ja harjoittelija voi tehdä vaativampia työtehtäviä. Mikäli yritykselläsi on kansainvälistä toimintaa, on mahdollista saada harjoittelijoita myös ulkomaille.

Lisätietoa