Opiskelijatöihin.fi

Oppilaitosyhteistyö

Opinnäytetyö (amk)

Ilmoita opinnäytetyö aiheesta tästä

 

Karelia-ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvat opinnäytetyöt ovat työelämää palvelevia tutkimus-, suunnittelu-, valmistus- ja kehittämistehtäviä. Jokainen Karelia ammattikorkeakoulun opiskelija tekee opinnäytetyön, tavallisimmin opintojen loppuvaiheessa. Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on laaja opintokokonaisuus – se on noin 400 tuntia opiskelijan työtä, joka vastaa noin kolmen kuukauden työtä. Se on opiskelijalle myös oppimisprosessi, jossa hän kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa ammattiopinnoissa opittuja tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävässä. Kun haluat hyödyntää opiskelijoidemme osaamista yrityksesi tai organisaatiosi toiminnan kehittämisessä, ota yhteyttä ja ehdota opinnäytetyön aihetta.

Lisätietoa

Savonia-ammattikorkeakoulu

Ammattikorkeakoulun eri tutkintoihin kuuluvat opinnäytetyöt ovat työelämää palvelevia tutkimus-, suunnittelu-, valmistus- ja kehittämistehtäviä. Jokainen Savonia-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelija tekee opinnäytetyön, tavallisimmin opintojen loppuvaiheessa. Opinnäytetyö on laaja opintokokonaisuus – se on noin 400 tuntia opiskelijan työtä joka vastaa noin kolmen kuukauden työtä. Se on opiskelijalle myös oppimisprosessi, jossa hän kehittää ja osoittaa valmiuksiaan soveltaa opittuja tietoja ja taitoja käytännön asiantuntijatehtävässä. Kun haluat hyödyntää opiskelijoidemme osaamista yrityksesi tai organisaatiosi toiminnan kehittämisessä, ota yhteyttä ja ehdota opinnäytetyön aihetta.

Linkki