Opiskelijatöihin.fi

Bioanalyytikko

Sukupuoli
Nainen

Ikä
51 vuotta

Oppilaitos
Savonia-ammattikorkeakoulu

Aloitusvuosi
2020

Koulutusala/laitos
Terveysala

Suuntautuminen/erikoistuminen
Bioanalyytikko

Haettavat toimialat

Terveydenhuolto ja sosiaalityö

Haettavat alueet

Kuopio, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tervo

Haettavat työn luonteet

Kesätyö

Koulutus
 • Itä-Suomen yliopisto, Lääketiede, Terveystiede, valmistunut 2009
 • Lapin yliopisto, Kasvatustiede, Luokanopettaja, valmistunut 2008
 • Helsingin yliopisto, Kasvatustiede, Aineenopettaja, valmistunut 1999
 • Lapin yliopisto, Kasvatustiede, Approbatur, valmistunut 1999
 • Joensuun yliopisto, Luonnontiede, Biologia, valmistunut 1003
Työkokemus
 • Enontekiön kunta, 1997 - 2021, Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden lehtori
 • Ilmatieteen laitos, 2000 - 2009, Ilmastohavaintoaseman hoitaja
 • Lapin yliopisto, 1998 - 2019, Opetusharjoittelijoiden ohjaaminen
 • Metsähallitus, 1991 - 1996, Tutkimus ja koulutustyö
Kielitaito
 • Suomi, Äidinkieli
 • Englanti, Kiitettävä
 • Ruotsi, Kiitettävä
 • Ranska, Hyvä
 • Saksa, Tyydyttävä
 • Venäjä, Tyydyttävä
 • Espanja, Heikko
Erityisosaaminen

Tietotekninen osaaminen
Hallitsen perustietoteknisten taitojen (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, internet) lisäksi aiemman työn Ilmatieteen laitoksella, Sodankylän geofysiikan observatoriolla ja Oulun yliopiston fysiikan laitoksella tarvitsemien laajakirjoisten tutkimuslaitteistojen käytön (avaruustutkimus, revontulitutkimus, maan magnetosfäärin tutkimus).
Tutkijan töissä olen tottunut ottamaan nopeasti uuden tekniikan haltuun.

Ammatillinen osaaminen
Bioanalyytikon opintoihin liittyen suoritan keväällä 2021 preanalytiikan harjoittelun, joten sitä myötä pätevöidyn kliiniseen näytteenottoon.

Luonnontieteellinen osaamiseni on todella vahvaa ja laajaa, matemaattis-luonnontieteellisen koulutuksen ja tutkijan ja opettajan töiden mukanaan tuomaa.

Olen suorittanut hygieniapassin ja minulla on voimassa EAII.

Vapaa teksti
Haluaisin syventää osaamistani mikrobiologian alalla. Olen suorittanut mikrobiologian opinnot osana biologin yliopistotutkintoani, mutta opinnoista on jo aikaa ja haluaisin päivittää osaamistani. Kemian opettajana olen sujuva työskentelemään myös laboratoriotehtävissä.

Kielitaitoa minulla löytyy edellämainittujen lisäksi norja (kiitettävä) ja saame (välttävä), mutta niitä ei ollut valikossa valittavina.

Ota yhteyttä
Virheitä